prof Leopold nastavu iz kolegija Vođenje tamburaških ansambala održava u petak 25.1. u D1: 15-21 i u subotu 26.1. u D1: 8-13:30.