Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku | Umjetnička akademija u Osijeku | Kralja Petra Svačića 1/F | 31 000 Osijek | Hrvatska

OIB: 91228649514 | Žiroračun: 2360000 - 1102162739 | IBAN: HR4523600001102162739 | tel: +385 (0)31 253 333 | fax: +385 (0)31 253 353 | mail: uaos@uaos.hr