Naslov: Osijek Kniferu : [zbornik]
Urednici: Hrvoje Duvnjak, Igor Gajin, Karmela Puljiz
Recenzenti: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, doc. dr. sc. Andrej Mirčev
Impresum: Zagreb : Meandarmedija ; Osijek : Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.
Materijalni opis: 294 str., 21 cm.
ISBN: 9789-953-334-113-2
Cijena: 199,00

 

Središnje mjesto u obljetničkoj godini zauzima umjetničko-znanstveni skup koji je okupio vrsne poznavaoce, autore brojnih znanstvenih i stručnih tekstova o umjetničkom opusu Julija Knifera, čime smo htjeli dopuniti već postojeću kvalitetu saznanja o juliju Kniferu. Budući da je determiniran umjetnikovim rodnim gradom, radno smo ga nazvali Julije Knifer i Osijek te smo širim rasponom predloženih tema, kao što su: Knifer kao polazišna točka kulturološke transformacije grada, Umjetnik i njegov rodni grad, Knifer u osnovnoškolskoj/srednjoškolskoj nastavi i sl., željeli utvrditi aktualnost i primjenjivost u lokalnoj zajednici te poboljšati kvalitetu urbanog života grada.

Karmela Puljiz

http://www.meandar.hr/proizvod/osijek-kniferu/

 

Naslov: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : [zbornik radova] : 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti, Osijek, 17.-18. listopada 2014.

Urednici : izv. prof. mr. art. Berislav Jerković, dr.sc. Tihana Škojo
Recenzenti zbornika: izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, izv. prof. dr. sc. Jelena Cvetković
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2016.
Materijalni opis 767 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-5-7

 

U zborniku se nalazi 58 radova na temu pedagogija u umjetnosti, a obuhvaća glazbene, likovne, plesne, dramske i filmske umjetnosti te interdisciplinarno umjetničko i znanstveno područje.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/umjetnik-kao-pedagog-pred-izazovima-suvremenog-odgoja-i-obrazovanja/

Naslov: Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti : 200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera : zbornik radova 2. Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 18. i 19. svibnja 2015.)

Uredništvo: Željko Pavić et al.
Recenzenti: Branko Matić, Angelina Banović-Markovska, Kristina Peternai Andrić

Impresum: Osijek : Odjel za kulturologiju : Umjetnička akademija ; Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016.

Materijalni opis: 573 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-347-104-4

 

Zbornik radova s međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa ''Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)'' održanog u Osijeku 18. i 19. svibnja 2015., poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas. 
Ivana Žužul

Autor: Helena Sablić Tomić
Naslov: U osječkom Nutarnjem gradu = In der Inneren Stadt von Essek
Urednik: Akademik Andrija Mutnjaković
Recenzenti: Akademik Andrija Mutnjaković, prof. dr. sc. Damir Matanović
Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste; Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku = Institut für wissenschaftliche und kulturelle Arbeit der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Osijek

Sunakladnici: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek; Umjetnička akademija u Osijeku = Kunstakademie in Osijek; Osječko-baranjska županija = Osijek-Baranja Gespanschaft; Grad Osijek = Stadt Osijek; DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek = Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Osijek

Impresum: Zagreb - Osijek, 2017.
Materijalni opis: 305. str: ilustr.; 31 cm. -

ISBN 978-953-347-118-1
Cijena: 290,00

 

Sačuvana je tristogodišnja jezgra Nutarnjeg grada u silovitom okruženju silnih bedeme, koji su njegov život štitili poput koštunjave školjke u čijim njedrima svjetluca dragocjeni biser. Danas Nutarnji grad štite parkovi i travnjaci s rascvjetanim tratinčicama, koje svoj plodonosni žuti prašnik čuvaju nježnim bijelim vjenčićem latica. Kada naiđe oluja ili mrka noć tratinčice sklope latice i skriju životnu plodnicu. Isto tako vrtovi tratinčica štite danas osječki Nutarnji grad. Od oluje? Ne. Od čovjeka. Čovjeka spremnog opetovano likvidirati Gradski vrt.
Ovaj biser zaštićen tratinčicama virtuozno nam je predstavila Helena Sablić Tomić. proživjela je ona u Nutarnjem gradu tih tristo godina bivanja grada, istražujući udes, radost i ljepotu življenja stanovnika. Helena je voljela jednog od njegovih imaginarnih stanovnika da bi nam Nutarnji grad postao cijeli svijet.

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/u-osjeckom-nutarnjem-gradu/

Autor: Antoaneta Radočaj-Jerković
Naslov: Pjevanje u nastavi glazbe
Urednik: Tihana Škojo
Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić
Impresum: Osijek : Umjetnička akademija, 2017.
Materijalni opis: 180 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-58055-9-5
Cijena: 148,00 kn

 

Objavljivanje znanstvene knjige odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost odlukom br. 8/17. 

 

O knjizi: Znanstvena monografija Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja izuzetno veliki doprinos suvremenoj glazbenoj pedagogiji , budući da se bavi jednom os temeljnih aktivnosti nastave glazbe u općeobrazovnoj školi- pjevanjem. Unatoč važnosti pjevanja kao jedne od središnjih aktivnosti nastave glazbe, u hrvatskoj glazbeno- pedagoškoj literaturi istraživanju pjevanja do sada se nije pridavao veliki značaj. U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem. Ono što je posebno zanimljivo u ovoj monografiji jest činjenica da autorica pristupa fenomenu pjevanja kao nečemu što je naučeno i razvojno, a ne kao urođenom glazbenom ponašanju te slijedom toga pokušava ponuditi rješenja koja bi mogla biti od pomoći u ostvarenju tako postavljenog cilja.
izv.prof.dr.sc. Snježana Dobrota

 

https://www.knjizaranova.hr/index.php/pjevanje-u-nastavi-glazbe//