Muzej Slavonije i

Umjetnička akademija u Osijeku
srdačno Vas pozivaju Vas na 2. koncert sezone 2016/17
 

Dmytro Choni
Glasovir

 

Program: Joseph Haydn, Frederic Chopin, Aleksandar Skrjabin, Sergej Prokofjev, Gyorgy Ligeti, Alberto Ginastera
 

srijeda, 09.11.2016.

u 19:30 sati

 

Muzej Slavonije / Glavna straža (atrij)

Trg Sv. Trojstva 2

 

Radujemo se vašem dolasku!

Muzej Slavonije i

Umjetnička akademija u Osijeku
srdačno Vas pozivaju Vas na 1. koncert sezone 2016/17
 

Đorđe Stanetti
Glasovir

 

Program: L. van Beethoven
 

srijeda, 19.10.2016.

u 19:30 sati

 

Muzej Slavonije / Glavna straža (atrij)

Trg Sv. Trojstva 2

 

Radujemo se vašem dolasku!

Završni koncert
Anja Papa
4. godina klavira


Program
J. S. Bach, L. van Beethoven,A. Skrjabin
F. Chopin, S. Barber, D. Pejačević, R. Schumann

Mentor:
doc. art. Konstantin Krasnitski

Svečana dvorana Umjetničke akademije u Osijeku
Ponedjeljak, 26. rujna 2016. u 10 sati

Završni koncert
Slavica Serenčeš
4. godina klavira


Program
J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Liszt
A. Scriabin, S. Drakulić, S. Prokofjev

Mentor:
doc. art. Konstantin Krasnitski

Svečana dvorana Umjetničke akademije u Osijeku
Četvrtak, 30. lipnja 2016. u 10 sati

Obrana diplomskog rada
Kristina Senčić
Tema:
Interpretacija izabranih klavirskih opusa Debussya, Poulenca i Francka

Mentor: doc.art. Konstantin Krasnitsky
Predmet: Klavir
Vrijeme obrane: 20. lipnja 2016. u 16:00 sati u Svečanoj dvorani UAOS

Komisija:
doc.dr.sc. Brankica Ban, predsjednica
Mirna Sabljar, pred., član
doc.art. Konstantin Krasnitsky, član