Croatian(HR)English (United Kingdom)
  

Završni koncert
Boris Šili
bariton

Na programu:
G. B. Pergolesi, G. F. Handle, R. Schumann,
J. Hatzle, W. A. Mozart, G. Verdi

Klavirska pratnja:
Ante Blažević, umj.sur.

Mentor:
izv.prof.art. Berislav Jerković

Petak, 26. rujna 2014. u 13,30 sati
Dvorana br. 18, Umjetnička akademija u Osijeku


Diplomski koncert
Andrea Gribl
klavir

Mentor: doc.art. Konstantin Krasnitski
Svečana dvorana Umjetničke akademije u Osijeku
Četvrtak, 3. srpnja 2014. u 18 sati


Diplomski koncert
Ivana Erjavac
klavir

Nositelj kolegija: doc.art. Konstantin Krasnitski
Mentor: mr.art. Renata Karša, viši predavač
Svečana dvorana Umjetničke akademije u Osijeku
Četvrtak, 26. lipnja 2014. u 18 sati


Diplomski koncert
Vedran Oršolić
klavir

Nositelj kolegija: doc.art. Konstantin Krasnitski
Mentor: mr.art. Renata Karša, viši predavač
Svečana dvorana Umjetničke akademije u Osijeku
Četvrtak, 26. lipnja 2014. u 16,30 sati