Ishodi učenja MA Glazbena pedagogija

  1. ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: MA Glazbena pedagogija

Ishod učenja studijskog programa 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 00043
Predmeti (obavezni)
Glazbena pedagogija GD101 X     X X X X X X X X X  
Glazbena pedagogija GD201 X     X X X X X X X X X  
Metodologija znanstvenog istraživanja GD102 X     X X     X     X    
Glazbe svijeta GD103 X X   X X       X X X X X
Uvod u etnomuzikologiju GD104 X X   X X       X X X X  
Dječja vokalna pedagogija GD105 X   X X X X X   X X X X X
Diplomski rad X X   X X   X X   X X X X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00031 Kritički interpretirati relevantnu literaturu za samostalna glazbeno-pedagoška i glazbeno-umjetnička istraživanja
00032 Kritički obrazložiti s  estetskog, etno/muzikološkog, sociološkog, antropološkog aspekta stvaralaštvo umjetničke, folklorne i popularne glazbe kroz posredan kontakt s djelima te neposredan kontakt posjećivanjem glazbeno-kulturnih događanja u Hrvatskoj i svijetu
00033 Kreativno organizirati i voditi vokalni ansambl
00034 Samostalno oblikovati stručni tekst prema pravilima akademskog pisma služeći se literaturom s područja glazbene pedagogije i glazbene umjetnosti te drugih srodnih područja
00035 Kritički koristiti digitalne izvore i alate u samostalnom istraživanju, prezentiranju  i oblikovanju tekstualnih ili glazbenih radova
00036 Doprinositi glazbenoj kulturi sredine u kojoj djeluje te surađivati s drugim institucijama na projektima organiziranjem glazbenih i drugih događanja
00037 Poučavati teorijske glazbene predmete te samostalno organizirati redovan i izvannastavni odgojno-obrazovni rad u općeobrazovnim i glazbenim školama u skladu s važećim kurikulumima, nastavnim planovima i programima i specifikacijama radnih mjestate paradigmom nastave usmjerene na učenika
00038 Voditi pedagošku dokumentaciju te poznavati i koristiti važeće odgojno-obrazovne zakone i pravilnike
00039 Primjenjivati načela pedagoške struke poštujući socijalnu i multikulturalnu različitost učenika
00040 Surađivati s kolegama, učenicima, roditeljima i drugima, istraživački rješavati probleme i donositi odluke u multidisciplinarnim i multikulturalnim timovima
00041 Prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, sudjelovati u  cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju nastavnika glazbe, pratiti srodna područja i znanja, primjenjivati ih u struci te pratiti istraživanja u glazbenoj pedagogiji
00042 Kreativno misliti, rješavati probleme i raditi u novim i promijenjenim okolnostima
00043 Sastaviti glazbeno-umjetnički program, usklađen s visokim estetskim ciljevima i demonstrirati mogućnost javne izvedbe