Natječaj 22. ožujka 2024. – Rezultati pisane provjere znanja (testiranje) održane 15. travnja 2024. u 8.00 sati i poziv na usmenu provjeru znanja (intervju) – II. razinu odabira kandidata u 12.00 sati – jedan zaposlenik/zaposlenica na rukovodeće radno mjesto treće razine – Voditelj ustrojstvene jedinice 4. – Voditelj Ureda za znanost, umjetnost, programe, projekte EU i međuinstitucijsku suradnju u Tajništvu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Posted on Posted in Natječaji
Podijeli...