Natječaj 6.11.2020. – Poziv na razgovor

Posted on Posted in Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

 

Osijek, 11. prosinca 2020.

 

P O Z I V  N A  R A Z G O V O R ( I N T E R V J U )

 

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste –u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjene umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, razmotrilo je pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjenost formalnih uvjeta iz natječaja objavljenog 6. studenoga 2020.

U otvorenom roku na natječaj (30 dana) prijavila su se četiri pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. Alen Andonovski, magistar primijenjene umjetnosti
  2. Marko Jović, magistar medijskog dizajna
  3. Lorna Kalazić Jelić, magistra oblikovanja i tehnologije lutke
  4. Dragana Kružić, magistra primijenjene umjetnosti

Stručno povjerenstvo pristupnicima upućuje Poziv na razgovor (intervju) koji će se održati 15. prosinca 2020. godine (utorak), na Odsjeku za kreativne tehnologije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Cara Hadrijana 8C, Osijek (zgrada 18, prostorija br. 1), prema sljedećem rasporedu:

  1. Alen Andonovski, magistar primijenjene umjetnosti – 9,00 sati
  2. Marko Jović, magistar medijskog dizajna9:30 sati
  3. Lorna Kalazić Jelić, magistra oblikovanja i tehnologije lutke – 10,00 sati
  4. Dragana Kružić, magistra primijenjene umjetnosti – 10,30 sati

Stručno povjerenstvo prilikom razgovora (intervjua) provjeriti će motivaciju, znanje i umjetnički interes iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjene umjetnosti.

Ako pristupnici ne pristupe razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

 

Stručno povjerenstvo

 

Podijeli...