Natječaj od 16.02.2022. – Poziv na razgovor – Poslijedoktorand

Posted on Posted in Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Osijek, 28. ožujka 2022.

 

P O Z I V  N A  R A Z G O V O R  (I N T E R V J U)

 

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Interdisciplinarnih društvenih znanosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, razmotrilo je pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjenost formalnih uvjeta iz natječaja objavljenog 16. veljače 2022.

U otvorenom roku na natječaj (30 dana) prijavila se jedna pristupnica koja ispunjava formalne uvjete natječaja:

Dr. sc. Majda Milinović

Stručno povjerenstvo pristupnici upućuje Poziv na razgovor (intervju) koji će se održati 1. travnja 2022. godine (petak) u 11 sati u Svečanoj dvorani Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F.

Stručno povjerenstvo prilikom razgovora (intervjua) provjerit će motivaciju, znanje i znanstveni interes iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Interdisciplinarnih društvenih znanosti.

Ako pristupnica ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukla prijavu i neće se smatrati pristupnicom natječaja.

Stručno povjerenstvo

Podijeli...