Popularizacija znanosti: Hrvatska zaklada za znanost: UMJETNOST I POLITIKA / UMJETNOST I DRŽAVA

Posted on Posted in Obavijesti, Znanost / istraživanja / centri

Dragan Damjanović (Osijek 1978.) Redoviti je profesor i predstojnik Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebno područje njegova znanstvena interesa predstavlja povijest arhitekture te slikarstva i skulpture od kraja 18. do sredine 20. stoljeća. S toga je područja do sada objavio 19 knjiga, te više od stotinu znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima kao i niz poglavlja u knjigama. Članke je objavio u uglednim međunarodnim časopisima: Journal of the Society of Architectural HistoriansZeitschrift für KunstgeschichteCentropaArchitectura – Zeitschrift für Geschichte der BaukunstUmění/ArtActa Historiae ArtiumUrban Design International, itd. Autor je i suautor niza izložbi: Bečka akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma (Gliptoteka HAZU, Zagreb, 2011.), Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2015.), Otto Wagner i hrvatska arhitektura (Veleposlanstvo RH u Beču, Muzej 3. bečkog okruga, 2018. – 2019.), Ars et Virtus Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2020.). Trenutno je voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (od 2018.). te projekta Sveučilišta u Zagrebu Oblikovanje (post)modernog života (od 2022.). Za svoj je znanstveni rad do sada dobio niz nagrada: Državnu nagradu za znanost 2005., Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. i 2019., Nagradu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2021., Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta 2014., i posebno priznanje Filozofskog fakulteta 2021., Nagradu Grada Zagreba 2015. i Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti.

Plakat-A3-2022

Podijeli...