Popularizacija znanosti – Predavanje Istraživanje provenijencije umjetnina plemićkih zbirki istočne Hrvatske – suradnja na projektu Hrvatske zaklade za znanost

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Likovni_obavijesti, Obavijesti, Znanost / istraživanja / centri

Utorak, 17. siječnja 2023., 13 sati
Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Trg Sv. Trojstva 3, Salon 33 (prvi kat)

Predavanje Istraživanje provenijencije umjetnina plemićkih zbirki istočne Hrvatske – suradnja na projektu Hrvatske zaklade za znanost

izv. prof. dr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku
Silvija Lučevnjak, prof. kom. knjiž. i pov. umj., dipl. knjiž., Zavičajni muzej Našice

ScArtLab-plakat-A3-2023_01_17

 

Izv. prof. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, /Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Odsjek za vizualnu i medijsku umjetnost.

Diplomirala je povijest umjetnosti i povijest, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju o temi Umjetničke zbirke vlastelinskih obitelji u Slavoniji i Srijemu. (mentor prof. dr. sc. Zvonko Maković). Radila je u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku kao viša kustosica i voditeljica zbirki slikarstva, crteža i grafika 18. i 19. stoljeća, te je koncipirala i vodila brojne izložbe i manifestacije između ostalih i Dane grafike u MLU. Istovremeno od 2006. do 2014. godine predavala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (danas AUK), u suradničkom zvanju asistenta vanjskog suradnika, a potom predavača na Odsjecima za glazbenu, kazališnu i likovnu umjetnost. Kao vanjski suradnik predavala je i na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje je bila u povjerenstvu za izradu novog i odobrenog preddiplomskog studija povijesti umjetnosti.

Istovremeno popularizira struku povijesti umjetnosti  kroz izložbene projekte  i stalne postave na kojima je surađivala s brojnim hrvatskim i inozemnim muzejima: Galerija Klovićevi dvori, Umjetnički paviljon u Zagrebu, Muzej Valpovštine Valpovo, Muzej grada Iloka, Gradski muzej Vukovar, Zavičajni muzej Našice, Soproni Múzeumu Šopronu (Republika Mađarska), Međunarodni grafički centar, Ljubljana (Republika Slovenija), Zavičajni muzej Ruma, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Narodni muzej u Beogradu (Republika Srbija), Nacionalni muzej Sofija, (Republika Bugarska) itd. Bila je stručni suradnik na izradi Muzeološke koncepcije – novi muzejski prostor Zavičajnog muzeja Našice, u prostoru Dvorca Pejačević – Velikog u Našicama.

Znanstvene i stručne aktivnosti usmjerene su na područje kulturne baštine Slavonije, Baranje  i Srijema od 17. do sredine 20. stoljeća te na njezinu valorizaciju u nacionalnom i srednjoeuropskom kontekstu, posebice istraživanjem provenijencije i povijesti umjetničkih zbirki i kolekcionarstva, nabave umjetnina domaćih i stranih plemićkih obitelji, u razdoblju od 18. do sredine 20. stoljeća. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova, kataloga izložbi i knjiga: Likovna baština obitelji Pejačević, potom skraćeno reizdanje pod naslovom Obitelj Pejačević // Povijest – Kultura – Umjetnost, Bakrorezi i bakropisi iz plemićkih zbirki Slavonije i Srijema, Likovna baština kneževa Odescalchi: od Lombardije i Rima do Iloka, Španjolsko barokno slikarstvo – izbor iz zbirke Wüllner i Terra Slavonica – Nevenka Arbanas.

Suradnica je na znanstvenom projektu HRZZ-a Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, a bila je i suradnica na projektu Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945), voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović, Filozofski fakultet, Zagreb.

Dobitnica je Godišnje nagrade Osječko-baranjske županije za kulturu, Povelje „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za unaprjeđenje i promicanje povijesti umjetnosti te Godišnje nagrade Hrvatskog muzejskog društva za koautorstvo u istraživačko-izložbenom projektu Likovna baština obitelji Pejačević (2014.). Usavršavala se u Dresdenu, Grazu, Madridu i Londonu gdje je dobitnica stipendije Royal Collection Studies 2019. Mentorica je u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci pri Muzejsko-dokumentacijskom centru u Zagrebu. Bila je članica Izvršnog, a sada je članica Nadzornog odbora Hrvatskog muzejskog društva.

 

Silvija Lučevnjak, prof. kom. knjiž. i pov. umj., dipl. knjiž., / Zavičajni muzej Našice

Nakon završene osnovne i srednje škole u Našicama studirala je i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (studijske grupe komparativna književnost / povijest umjetnosti / bibliotekarstvo). Po završetku studija radila je u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga na radnome mjestu knjižničarke i nastavnika likovne umjetnosti (od 1991. do 1999.). U ožujku 1999. prelazi na radno mjesto ravnateljice i kustosice u Zavičajnom muzeju Našice, gdje radi do danas.

Organizirala je i postavila niz izložbi te napisala brojne tekstove u katalozima izložbi i ostalim izdanjima Zavičajnog muzeja Našice, kao i drugih izdavača. Objavila je niz stručnih radova u periodici i zbornicima te uredila više izdanja. Članica je Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog knjižničarskog društva – Društva knjižničara Slavonije i Baranje te Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Od 2009. do 2012. bila je članica Izvršnog odbora Hrvatskog muzejskog društva u Zagrebu, od 2016. godine članica Izvršnog odbora Muzejske udruge istočne Hrvatske. Predsjednica je i dugogodišnja članica Ogranka Matice hrvatske u Našicama te članica Udruge za hrvatsku povjesnicu u Našicama.

Za dostignuća u radu nagrađena je godišnjom Nagradom Osječko-baranjske županije za kulturu 2001. i 2014. godine, dobitnica je Povelje „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (2014.) te godišnje nagrade Hrvatskog muzejskog društva (2014.) za rad u muzejskoj struci, odnosno koautorstvo izložbe i kataloga „Likovna baština obitelji Pejačević“. Od 2018. do 2022. godine bila je članicom Hrvatskog muzejskog vijeća MK RH.

Od 2018. godine bila je stručni suradnik na izradi Muzeološke koncepcije – novi muzejski prostor Zavičajnog muzeja Našice u prostoru Dvorca Pejačević – Velikog u Našicama, koju je izvelo poduzeće NFO d.o.o. iz Zagreba. Ova je studija pozitivno ocjenjena na predstavljanju u Ministarstvu kulture RH te se trenutno po njoj izvodi obnova prostora Dvorca Pejačević. Suradnica je na znanstvenom projektu HRZZ-a Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, a bila je i suradnica na projektu Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945), voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović, Filozofski fakultet, Zagreb.

 

 

Podijeli...