Ured za studente / studentska referada

Uloga studentske referade

*     pruža sve informacije o prijavi, razredbenim ispitima i upisu na Akademiju,
*     prima prijave za upis na Akademiju,
*     provodi upis na Akademiju,
*     izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
*     prima zahtjeve studenata za premještaj na drugi studij ili status
*     daje sve ostale informacije o studiranju na Akademiji
Radno vrijeme
*  radnim danom od 8 do 13 h
*  kontakt telefon: 031/253  300