Krunoslav Dundović, umjetnički suradnik

Posted on

konzultacije: srijeda od 8 do 10 h
kabinet: broj 16,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: kdundovic1987@gmail.com,  telefon: 0985 567 0191

Diplomirao 2015. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, Diplomski sveučilišni studij likovna kultura, modul slikarstvo. Izlagao na brojnim domaćim te nekoliko međunarodnih izložbi. Dobitnik nekoliko nagrada i priznanja među kojima su posebno priznanje odbora za nagrade 8. hrvatskog trijenala grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2019. godine, Dekanova nagrada za 2012./2013. godinu, nagrada Umjetničke akademije u Osijeku za najbolji rad na području slikarstva 2012. godine, te nagrade 1. Studentskog biennalea za video rad ,,Rekonstrukcija”. 2014./15. sudjeluje s izv.prof. art Stanislavom Marijanovićem u umjetničkom istraživanju ,,Inovacije u umjetničkom dubokom tisku – novi postupci akvatinte. Od 2010. godine član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, a od kolovoza 2016. godine obnaša dužnost predsjednika upravnog odbora istoimene udruge. Od prosinca 2017. godine je zaposlen kao asistent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku na kolegijima Grafika III i Grafika IV. Živi i radi u Osijeku te aktivno izlaže.

BIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA

NASLOVNA