Natječaj programa Kreativna Europa 2020. – Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

 

Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:

a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);

b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

 

fokusu projektnih prijedloga tako bi trebali biti:

– pristup usmjeren na rješavanje problema i odgovaranje na izazove KKS;

– iskustvo korisnika i publike;

– tehnologija kao rješenje određenog problema, više nego cilj;

– inovativna rješenja koja omogućuju stvaranje, distribuciju i promociju kreativnog sadržaja;

– međusektorska suradnja i tehnološka rješenja koja ju omogućuju

 

Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000

Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 h

Detalji natječaja dostupni su na poveznici: deskkultura.hr

Podijeli...