Dr. sc. Tihomir Žiljak

Posted on Posted in Razno

Dr. sc. Tihomir Žiljak diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. U Pučkom otvorenom učilištu Zagreb utemeljio je i vodio Odjel za razvoj, cjeloživotno učenje i programe Europske Unije. Autor je i stručni suradnik u više projekata u okviru CARDS-programa, IPA-programa, Europskog socijalnog fonda i Erasmus programa koji su se bavili inkluzivnom politikom za osobe s invaliditetom, starije i dugotrajno nezaposlene osobe. Nacionalni je ambasador Erasmus+ programa. Područje su njegova znanstvenog interesa obrazovne, socijalne, kulturne i javne politike u Europskoj Uniji i Hrvatskoj. U posljednjih deset godina predavao je ili predaje na diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti, Pravni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) i Sveučilištu u Mostaru (Filozofski fakultet i Fakultet prirodnih i obrazovnih znanosti). Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu predaje Javne politike na Poslijediplomskom doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta (od 2012. godine). Sudjelovao je na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija s izlaganjima iz navedenih područja. O temama iz tih područja objavio je i uredio nekoliko knjiga te napisao poglavlja u knjigama kod domaćih i stranih nakladnika. Objavio je nekoliko desetaka članaka u domaćim i stranim časopisima o obrazovanju odraslih, uključivanju osoba s invaliditetom i starijih osoba te lokalnim kulturnim politikama. Od 2011. godine član je Akademske mreže europskih stručnjaka za osobe s invaliditetom (sjedište u Nizozemskoj). Redovito sudjeluje u istraživačkom radu ove mreže. Jedan je od utemeljitelja i član Upravnog odbora Mreže za učenje u starijoj dobi, socijalnu participaciju i međugeneracijski dijalog (DANET), sa sjedištem u Ulmu (Njemačka). U nekoliko je navrata obnašao funkciju predsjednika, a trenutno je potpredsjednik Hrvatskog andragoškog društva. Aktivan je u Savjetodavnom vijeću Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom od njegova osnutka.

 

Podijeli...