Sveučilišni specijalistički studij Odnosi s javnošću i komunikologija

Posted on Posted in Razno, specijalistički OsJiK

Početak izvođenja – listopad 2023. godine

1. Nositelj / izvođač studija:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Razina:

HKO razina 7.2. (EQF razina 7.), poslijediplomski specijalistički studij

3. Znanstveno ili umjetničko područje / Znanstveno ili umjetničko polje / Znanstvena ili umjetnička grana:  Društvene znanosti / 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti / 5.04.04 komunikologija i 5.04.05 odnosi s javnošću

4. Trajanje studija:

3 semestra

5. Ukupan broj ECTS bodova:

Završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova

6. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni/a specijalist/specijalistica odnosa s javnošću i komunikologije

univ. spec. rel. publ. et comm.

7. Ukupna participacija u troškovima studija po polazniku:

3.318,07 eura (25.000,00kn)

8. Osoba za kontakt:

Goran Milanović, mag. cult. stručni suradnik za prijediplomske i diplomske studije

Trg Svetog Trojstva 3, 2 kat

+385 99/402-1812

gmilanovic@aukos.hr

9. Uvjeti upisa na studij

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij su:

  • završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti s najmanje 120 ECTS bodova i stečeni akademski naziv magistar/magistra
  • završen studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine;
  • Studij mogu upisati i pristupnici koji su završili diplomski ili raniji dodiplomski studij (uz pribavljenu potvrdu ili diplomu o izjednačavanju naslova u skladu s važećim propisima) iz drugih područja znanosti i umjetnosti ukoliko željom za razvojem karijere, profesionalnim radom ili znanstvenim interesima uspješno pokažu opravdanost upisa na predmetni poslijediplomski specijalistički studij. U potonjem slučaju pristupnici pored općih uvjeta moraju ispuniti i dodatni uvjet polaganja razlikovnog ispita. Odluku o razlikovnom ispitu donosi Stručno povjerenstvo za određivanje razlikovnih ispita Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku za svakog kandidata individualno obzirom na specifičnost prijavne dokumentacije.
  • Kriteriji za upis studija definirani studijskim programom redovno se objavljuju u javnom Natječaju za upis polaznika i polaznica poslijediplomskog specijalističkog studija.
  • Broj upisnih mjesta (upisna kvota) na predmetnom poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju određuje se prema istraživačkim, nastavničkim i mentorskim kapacitetima nositelja studija i precizira u Natječaju za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij. Kriterije za odabir polaznika utvrđuje Vijeće Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a na temelju istraživačkih i znanstvenih kapaciteta poslijediplomskog specijalističkog studija i njegova programa, ravnajući se kriterijima izvrsnosti i primarno definiranom željom kandidata.
  • Odabir pristupnika provodi se na temelju prethodno raspisanog Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij, odnosno provedbe I. i II. razine odabira pristupnika Natječaja.
  • razina odabira je provjera zadovoljavanja općih uvjeta i kriterija upisa na studij i pregled natječajne dokumentacije
  • razina odabira pristupnika Natječaja obuhvaća usmeni razgovor (intervju) pred Povjerenstvom za provedbu Natječaja u kojem pristupnici trebaju navesti razloge i motive odabira studija, vještine, znanja i (profesionalne) interese koje ocjenjuju važnima za uspješan završetak studija u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija i realizaciju daljnje karijere.
  • Prilikom utvrđivanja kriterija Natječaja, raspisivanja Natječaja i odabira pristupnika na I. i II. razini provedbe Natječaja, primjenjuju se relevantna pravila i autonomni propisi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, načela etičnosti i nediskriminacije.

Više o studiju…

Podijeli...