Raspored održavanja razredbenog postupka za poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije

Posted on Posted in Kreativne_terapije_obavijesti

Termini održavanja razredbenih ispita ( praktični dio i motivacijski razgovor) u subotu, 22.10.2022. na lokaciji Klinika za psihijatriju Sveti Ivan, Jankomir 11, Prostori Dnevne bolnice za ovisnosti Kluba pacijenata ” Zajedno”) su sljedeći:

 

Art terapija od 10:00 – 13:00

Terapija pokretom i plesom u 10:00-12:00

Dramaterapija od 10:00 – 12:00

Muzikoterapija od 11:00 – 13:00

 

Podijeli...