Završni rad – upute

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti
Upute za završni rad:
U Ured za studente dostavljate:
 • tri (3) primjerka završnog rada uvezana u meki uvez (spiralno ili slično),
 • CD medij koji sadrži finalnu verziju rada odobrenu od strane mentora u PDF i Word obliku sa:
  • cjelovitim radom na hrvatskom jeziku:
  • dodatnom datotekom koja sadrži  ime i prezime autora i mentora te na hrvatskom i engleskom jeziku:
   • naslov rada, 
   • sažetak, 
   • ključne riječi.
U privitku dostavljam upute samo za završni rad studenata Odsjeka za kulturu, medije i menadžment. Cjelovitu uputu za pisanje završnih i diplomskih radova možete pronaći na: Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima – 2019

http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/06/4.-Pravilnik-o-zavr%C5%A1nim-i-diplomskim-radovima-i-ispitima-2019-FINAL.docx

 
Vaše obveze su položiti sve ispite i dostaviti gotov završni rad napisan prema uputama u privitku (u papirnom i elektronskom obliku) s ocjenom mentora najkasnije do 15. rujna kako biste mogli na vrijeme upisati diplomski studij.
Dakle, rad mentoru trebate na provjeru dostaviti najkasnije do kraja kolovoza budući da svi mentori imaju više pristupnika.

 

 
Podijeli...