doc. art. Sheron Pimpi-Steiner

Posted on

konzultacije: petak / 12 — 13 sati
kabinet: nastavnički kabinet #6, zgrada Odsjeka za kreativne tehnologije, Cara Hadrijana 8/c
kontakt e-mail: s.p.steiner6@gmail.com, telefon: 091 193 46 06

Sheron Pimpi-Steiner rođena je 1990. godine u Osijeku. Diplomirala je Likovnu kulturu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku 2015. godine s temom praktičnog dijela diplomskog rada „Lutka u odgoju i obrazovanju: Znameniti Osječani“. Tijekom i nakon studija izlagala je na nekoliko skupnih izložbi te sudjelovala u akademskim projektima. Ostvarila je više kazališnih projekata u vidu lutkarskog oblikovanja i tehnologije, scenografije i kostimografije. Zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2016. godine u zvanju asistenta na Odsjeku za kreativne tehnologije. U realizaciji nastave sudjeluje na kolegijima vezanim uz oblikovanje i tehnologiju lutaka i scenografiju. Redovita je članica Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Osijeku. U suradnji s profesionalnim kulturnim ustanovama te samostalno, svoj je umjetnički rad predstavila na kulturnim manifestacijama, festivalima i smotrama nacionalnog i međunarodnog karaktera te se aktivno bavi umjetničkim djeluje mna području kazališne likovnosti. Doktorandica je na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologija pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

Bibliografija umjetnika