Goran Tvrtković, viši predavač

Posted on

konzultacije: srijeda / 12 — 13 sati
kabinet: br. 23,  Ulica cara Hadrijana 8/B
kontakt e-mail: goran.tvrtkovic@gmail.com, telefon:0923141504

Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. I. Friščića 1991. godine. Ostvario je nekoliko samostalnih izložbi te je sudjelovao i u skupnim izložbama. Radio je kao slikar izvođač na realizaciji scenografija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku od 1995 do 1998. godine, u suradnji sa scenografima: Zlatko Kauzlarič-Atač, Drago Turina, Vjekoslav Vojo Radoičić, Zlatko Bourek, Latica Ivanišević i drugi. od 2011. predavač na UAOS danas Akademiji za umjetnost i kulturu. Predaje na diplomskom i preddiplomskom sveučilišnom studiju Likovne kulture predmete; Slikarstvo I-II, Likovna anatomija III te Tehnologija slikarskih tehnika I-II, a također održava nastavu na preddiplomskom studiju Kazališnog oblikovanja iz predmeta Osnove likovne anatomije i Scenskog slikarstva. 2017 – viši predavač na UAOS na odsjeku za primijenjenu umjetnost, predaje na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju likovna kultura te na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje (Likovna anatomija, Slikarstvo, Tehnologija slikarskih tehnika, Scensko slikarstvo.

BIOGRAFIJA 

BIBLIOGRAFIJA UMJETNIKA