Događanja na Odsjeku za kazališnu umjetnost od veljače do srpnja 2019.

Posted on Posted in Kazaliste_obavijesti

9.3. 2019. Premijera predstave Jesenje sonate, u režiji red.prof.dr.art.Roberta Raponje , kostimi i scenografija izv.prof.dr.art. Jasmina Pacek

SUDJELOVANJE  U ITD-U  NA  1. SUSRETU AKADEMIJA

14.3. 2019. Diplomska predstava Kisik  Ivane Vukućević , igra Nenad Pavlović , umj.sur. ( mentor red.prof.de.art. R.Raponja)

15.3. 2019.  3. Godina ba sudjeluje s kolaž programom : lutkarstvo – gluma – pokret ( mentori : doc.art. T.Kučinović , M.Bublić ,ass, izv.prof.art. Maja Đurinović , Selma Mehić , ass, doc.art. J.Novljaković , Selena Andrić , umj.sur.)

16.3. 2019.  Hedda Gabler , ispitna predstava 1. Godine diplomskog studija , ( mentor Anica Tomić , umj.sur, D.Mrkonjić , umj.sur)

9. LUTKOKAZ (međunarodna revija lutkarstva) . 19. 3. – 22.3. 2019.

18.3. na FOZOS-u igrala ispitna predstava Malci , studenti 1. godine preddiplomskog studija , mentori: izv.prod.dr.art. Maja Lučić Vuković , Matea Bublić , ass

19.3. otvorila Lutkokaz diplomska predstava Smrt ili o životu studenata: A.Mrkonjić,J.Oršolić , K.Šestić, G.Perić , S.Gugić  pod mentorstvom: doc.art.Tamara Kučinović , izv.prof.dr.art. Maja Lučić Vuković

27.3. – 1.4.  MEĐUNARODNI   FESTIVAL AKADEMIJA  DIONIZ

SUDJELOVANJE NA KREATIVNOJ RIZNICI : OTVORENJE 10.4.  2. GODINA S  ISPITNOM PRESTAVOM IZ GLUME  DENNIS KELLY  DNK , ( SURADNJA S GK VIROVITICA I AUK , REŽIJA: PETAR KAUKOV), mentori : Bertok-Zupković ; Katica Šubarić

12.4.  FILIP SEVER , NASTUP

17.4. ZA ŠKOLE 3. GODINA IGRALA ISPITNU PREDSTAVU  ANTIKA U UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI (mentori :  J. Novljaković  i Selena Andrić)

KNIFFEROVI DANI :

23.4. NA  OTVORENJU KNIFEROVIH  DANA  sudjeluje  2. godina BA S DIJELOM ISPITA IZ POKRETA  Kanon, MENTOR IZV.PROF.ART. Maja Đurinović/Selma Mehić

24. 4. : DIPLOMSKA PREDSTAVA LJUBAVNIK, H. PINTER, GORDAN MARIJANOVIĆ / MATEA BUBLIĆ ( MENTOR  DOC.ART. J. NOVLJAKOVIĆ

26.6. 2019. JA TO (NE ) MOGU , F. SEVER /B.BAN , 3. Godina Ba ; mentor : izv.prof.art. M. Đurinović/ S. Mehić , ass

26.4. 2019.  Premijera predstave Buba u uhu , režija J. Novljaković , unutra su : T.Bertok-Zupković , Vjekoslav Janković , Selma Mehić (  ass) naši studenti : Ivan Simon , Antonija Mrkonjić

 izv.prof.sdr.sc.LIVIJA KROFLIN

– 15. – 19.4. 2019.  Članica međunarodnog stručnog žirija na  lutkarskom festivalu Mihail Lakratnik, Jambol , Bugarska

– 13. – 17.5. 2019. Predsjednica međ. str. žirija na 21. Međ. lut. festivalu  Zlatna iskra , Kragujevac , Srbija

doc. art. TAMARA KUČINOVIĆ

–  na  21. MEĐUNARODNOM LUTKARSKOM FESTIVALU, Kragujevac , Srbija,  predstava Zamrznute pjesme  GKL Rijeka dobila je nagrade : Grand Prix, za režiju , koletktivnu igru , mušku ulogu , kreaciju i tehnologiju lutaka i glazbu

– 17.5. 20. LUT FEST ( međunarodni fest. Profesionalnih lutk. kazališta za djecu , Sarajevo , BiH; predstava Lutkarskog pozorišta Mostar Priče o izgubljenom vremenu dobila je nagradu: najbolja režija, glavni glumac , nagrada žirija novinara i kritičara

– 19.5. 2019. premijera predstave E.Zamjatin Mi, umjetničke organizacija GLLugl, održanoj u kazalištu Knap, Zagreb; režija predstave

9.5. 2019.  1. godina Ba sudjeluje u umjetničkom programu povodom Dana škole  na Školi Primijenjene umjetnosti u Osijeku; mentor : Nenad Pavlović , umj.sur.

10.5.  2019.  GK Virovitica ; 3. Godina ba  igra Poštarsku bajku( mentor : doc.art. J.Novljaković)

13.- 15.5. 2019.  Festival Fistić , Beograd , Srbija, studenti 2. godine BA + Zdenka Šustić ( studentica 1. godine MA) sudjeluju s ispitnom predstavom iz lutkarstva  Nisam ja ; mentor : doc.dr.art. Hrvoje  Seršić

  1. 5. 2019. Nenad Pavlović , umj. sur je sudjelovao na 1. Sveučilišnom tjednu karijera ( Korzo ) s radionicom : Klaunerija

16.5. – 18.5. festival Nonstop EUROPE , CHEMNITZ, Njemačka , 1. Godina MA sudjeluje i igra ispitnu predstavu iz glume Hedda Gabler; mentor: A. Tomić , umj.sur./D. Mrkonjić , umj.sur.( doc. na Vijeću 29.5.)

  1. 5. – 19.5. 2019. Festival Uličnog teatra , Samobor ; terenska nastava 3. Godina Ba ; mentori. Doc.art. J.Novljaković /S.Andrić , umj.sur.
  2. 5. I 19. 5. 2019. Sudjelovanje studenata  na Festivalu glumca , Vinkovci:  17. 5.  2. Godna Ba igra u Iloku ispitnu predstavu iz glume D.Kelly DNK , ( koprodukcija GK Virovitica /AUK; režija : P. Kaukov ; mentori : T.Bertok/ K. Šubarić

– 19.5.  1. godina   Ma igra u Otoku , na svečanosti zatvaranje festivala  ispitnu predstavu  iz glume   Stand up; mentori: A. Tomić , umj.sur. /D. Mrkonjić

20.5. 2019 . sudjelovanje 2. Godine BA na EKTI , ( FOOZ-os) s  ispitnom predstavom iz Govora Bajka , mentor: S.Andrić , umj.sur

-Lutkarskim  dijelom ispita , mentor izv. prof.dr.art. M.Lučić Vuković

24.5. 2019. Stand up igra u kafe baru Trica ( studnti  1. Godine diplomskog studija ; mentori : Anica Tomić, umj.sur / Domagoj Mrkonjić , umj.sur.)

  1. 5. Diplomsk predstava iz lutkarstva Pleti mi dušo , sevdah igra na SLUKU, mentori : doc.art. T.Kučinović / izv.prof.dr.art. m.Lučić Vuković

– sudjelovanje studenata  Ba  25. I 26. 5. svih godina u najavi   SLUK-a ( igranje po cijelom  gradu )

29.5. 2019. Svečano obilježavanje Dana sveučilišta na Rektoratu , u kojem sudjeluje 2. godina BA s dijelom ispita iz Glume , mentor; T.Bertok-Zupković/K.Šubarić ( uobličio umjetnički program red.prof.dr.art.R.Raponja ) ; student Filip Sever, i Anna Jurković , ass

5. – 1.6. SLUK , pod mentorstvom izv.prof. dr. art  Maje Lučić Vuković , izv.prof.dr.art. Hrvoja Seršića,  sudjelovali su studenti 1. , 2. i 3. godine BA  s programima  po cijelom gradu Osijeku.

1.. 6. 2019. Odigrana ispitna predstava Pleti mi , dušo , sevdah ( mentorstvo : doc.art. Tamara Kučinović , izv.prof.dr.art. Maja Lučić Vuković)

2. 6. 2019 sudjelovanje na Platformi u Zagrebu 4 studneta 3. godine BA ( F. Sever , B.Ban, D.Ivanković , I.Simon) pod mentorstvom izv.prof.art. Maje Đurinović

7. 6. 2019. Virovitica : Premijera ispitne  predstave D.Kelly DNK  , koprodukcija GK Virovitica i Auk-a;  režija dr.sc.  Petar Kaukov ( erazmus profesor ) igra 2. godina BA ( mentorstvo : izv.prof.art. Tatjana Bertok- Zupković , doc.art. Katica Šubarić)

14. i 15.6. 2019. REART: sudjelovanje na festivalu s ispitnim predstavama 1. i 2. godina BA pod mentorstvom : izv.prof.dr.art. Hrvoja Seršića i Nenada Pavlovića, umj. sur.

16. 6. 2019. Virovitica ; na Reviji ispitnih predstava igrala ispitna predstava  :  Pleti mi , dušo , sevdah ( mentorstvo : doc.art.  T.Kučinović, izv.prof.dr.art. Maja Lučić Vuković)

23.-29.6. 2019. Međunarodni dječiji festival u Šibeniku: sudjelovala 3. godina BA igrajući završne ispitne predstave iz lutkarstva i iz glume( mentorstvo doc.art. T. Kučinović, izv.prof.dr.art. Maja Lučić Vuković , izv.prof.dr.art.Hrvoje Seršić , Nenad Pavlović umj.sur , doc.art. umj.sur. Jasmin Novljaković, Selena Andrić)

OLJK/ HNK 6 . 2019. Premijera predstave D.Hedla , Donjodravska obala  u režiji Zlatka Svibena ; u njoj sudjeluju i naši bivši studenti , sadašnji kao i nastavnici naše Akademije kao glumci ili kao suradnici : kostimografija , scenografija

OLJK   7. 2019.  Igrala ispitna predstava iz kolegija Gluma  3. godine BA: Crveni nosevi pod mentorstvomdoc.art. Jasmina Novljakovića , Selene Andrić umj. sur ( na kolegiju su još : S.Anočić, umj.sur , Danijela Pintarić viši umj.sur, izv.prof.art.Goran Grgić)

DOGAĐANJA 27 2 – 27 3

DOGAĐANJA 27 3 – 24 4

DOGAĐANJA 24 4 29 5

DOGAĐANJA 29 5 10 7

 

Podijeli...