/NASTAVNICI

Slider
red. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, voditeljica Odsjeka

red. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, voditeljica Odsjeka

konzultacije: četvrtak , 14 – 15 sati
kabinet: Dnevni boravak
Kralja Petra Svačića 1/F, Osijek
kontakt e-mail: tatjanabz@email.t-com.hr
telefon: 0995200805

Bertok-Zupković, Tatjana, glumica i pedagoginja, diplomirala je glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 1996. u Osijeku. Odigrala je više od šezdeset kazališnih uloga. Prvakinja drame u HNK u Osijeku i izvanredna profesorica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku gdje predaje govor. Ima iza sebe pet nominacija za Hrvatsko glumište. Okušala se i u režiji (dječija i lutkarska predstava). Najznačajnije uloge: Maggie, B.Friel Žetveni ples; Henriette, A.Strindberg Ima zločina i zločina; Sonja, A.P.Čehov Ujak Vanja; Desdemona, P.Vogel Desdemona, Molly, J.Joyce Molly Bloom; Prcmilka, D.Mataković Iz Kabula s ljubavlju; Olga, A.P.Čehov Tri sestre; Elisabeth I, F.Shiller Marija Stuart.

BIOGRAFIJA 

prof. dr. sc. Sanja Nikčević

prof. dr. sc. Sanja Nikčević

konzultacije: srijeda 14-15 sati
kabinet: broj 10
adresa: Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat
kontakt e-mail: sanja.nikcevic@uaos.hr
telefon: 098 955 9933

Dr. sc. Sanja Nikčević (Varaždin, 1960.) živi u Zagrebu. Studirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Teatrologinja, kazališna kritičarka, redovita profesorica u trajnom zvanju na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje povijest drame. Dvostruka dobitnica Fulbrightove stipendije, aktivna u međunarodnim i hrvatskim strukovnim udrugama (od 2010.-2019. predsjednica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, od 2014.-2018. članica Glavnog odbora Matice hrvatske, od 2015. predsjednica Odjela za kazalište i film Matice
hrvatske). Uredila pet antologija hrvatske ratne i američke drame, autorica jedanaest autorskih knjiga o kazalištu od kojih su tri o američkoj drami (o subverzivnoj 1994, afirmativnoj američkoj drami 2003, te američkom kazalištu 2008). O hrvatskoj drami pisala je u: Što je nama hrvatska drama danas? (2008) i Druga slika hrvatskog kazališta ili izvan glavne struje, knjiga kritika (2016), a o ratnim temama: Kako prikazati ljudske rane na sceni. Ratne teme u hrvatskoj, bosanskoj i angloameričkoj drami (2016) i Slika Domovinskog rata u hrvatskom kazalištu od svetišta do nametnute krivnje 2018. Poznata je po ozbiljnim istraživanjima koja ruše mitove (o nepostojanju ratne drame ili o zabrani i neigranju Krleže u Hrvatskoj: Mit o Krleži. Krležoduli i krležoklasti u medijskom ratu, 2016. i razotkrivanju nametanja trendova: Nova europska drama ili velika obmana). Potonja je knjiga dobila Brečićevu nagradu za kazališnu esejistiku 2006. Godine te je prevedena na engleski, bugarski i slovački. Knjiga Kazališna kritika ili neizbježni suputnik dobila je 2011. Nagradu za najbolju esejističku knjigu Matice Hrvatske. Na Danima kršćanske kulture 2018. dobila je nagradu Andrija Buvina. Godine 2000. odlikovana je Redom hrvatskoga pletera. U posljednje vrijeme istražuje odnos kazališta i svjetonazora te zagovara povratak katarze i pravo na lijepo/dobro/sveto u umjetnosti. Zato je 2018. pokrenula novu izdavačku kuću Citadela libri, specijaliziranu za kazalište i povijest, u kojoj objavljuje kvalitetna dramska djela što afirmiraju temeljne ljudske vrijednosti, kao i teoriju koja definira pojmove i daje odgovore na važna životna pitanja.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

http://www.sanjanikcevic.com/

https://www.citadelalibri.com/

 

 

 

prof. dr. sc. Leo Rafolt

prof. dr. sc. Leo Rafolt

konzultacije: ponedjeljkom / 12:30 — 13:30 sati
kabinet: broj 41, Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat
kontakt e-mail: lrafolt@gmail.com; lrafolt@aukos.hr,  telefon: 099 37 35 890

(r. 1979.) Diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 2017. zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je završio doktorski studij komparativne književnosti i doktorirao 2006. iz područja teatrologije. Završio i doktorski studij primijenjene kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Izabran 2019. u zvanje redovitog profesora. Dobio je Državnu nagradu za znanost za 2008, Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za 2009. i Nagradu ”Judita” za 2009. Boravio na Sveučilištima u Helsinkiju, Pečuhu, Washingtonu, Ljubljani, Varšavi, Katovicama, Vroclavu, Sosnoviecu, Oslu, Parizu, Rimu, Tokiju, Osaki i Sapporu, Newcastleu itd. Sudjelovao je na tridesetak simpozija. Usavršavao se u na mnogim azijskim i europskim sveučilištima. Dugogodišnji predavač Zagrebačke slavističke škole, od 2004. do 2006. zamjenik voditelja. Autor sedam znanstvenih knjiga, priređivač jedne antologije, dvije autorske knjige, dva zbornika, jednog dvotomnog leksikona. Autor niza znanstvenih radova. Bio je voditelj projekta Epistemološki modeli književne historiografije (HZZZ) i suradnik triju znanstvenih projekat. Od 2017. voditelj je Centra za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti te suradnik Znanstveno-istraživačkog centra za postjugoslavenske prostore na Sveučilištu u Varšavi. Predmet su njegova interesa izvedbeni studiji, transkulturalizam, somatski studiji, nove dramaturgije, neuroznanost i izvedba.

BIOGRAFIJA

http://www.leorafolt.com/

 

 

red. prof. dr. art. Robert Raponja

red. prof. dr. art. Robert Raponja

konzultacije: utorkom, od 20 do 21 h
kabinet: soba broj 2
adresa AUKOS
kontakt e-mail: rraponja@gmail.com
telefon: 0992539250

Robert Raponja je rođen u Puli. Na Filozofskom fakultetu apsolvirao je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost 1990., a na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je
kazališnu režiju 1993. godine. U dvadeset sedam godina kontinuiranog profesionalnog rada u kazalištima bio je u različitim statusima – od slobodnog umjetnika preko, umjetničkog voditelja do
ravnatelja kazališta u Puli, umjetničkim voditeljem Osječkog ljeta kulture, direktora drame HNK Osijek ali se uvijek intenzivno bavio dramskom pedagogijom. Osnivač je dramskog studija u Puli
1996., a 1997. godine pokrenuo je MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih) – u sklopu kojega je organizirao preko 250 kazališnih radionica te ugostio preko 300 eminentnih kazališnih
pedagoga iz cijeloga svijeta. 2005. osnovao je odgojno-obrazovnu kazališnu Udrugu FERR koja uspješno djeluje, a bio je i predsjednik je katedre Čakavskog sabora za kazalište. Kao pedagog održao je niz radionica u inozemstvu (Sibiu, Zrenjanin, MHAT Moskva, Napulj). Bio je aktivan je u međunarodnim udrugama (ITI, ELIA, Instituto Internacional Del Teatro Del Mediterrano).
Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2007. godine zaposlen je kao nastavnik glume. Bio je voditelj Kazališnog odsjeka, prodekan za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, a trenutno je prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju na Sveučilištu Josipa Jurja Srossmayera u Osijeku. Na UAOS je pokrenuo festival kazališnih akademija – Dionizijev festival (2007.), Dramski studio (2008.), a osmišljava i kazališni dio multimedijalnoga projekta Pretapanja. Pokretač je i Festivala mladog kazališta u Balama, gdje se nalazi nastavna baza Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Od 1992. godine aktivno režira u prosjeku pet predstava godišnje. Režirao je u svim hrvatskim kazališnim centrima, , u svim zemljama bivše Jugoslavije te u inozemstvu (Sibiu, Pečuh, Korzika, Cluj ). Brojne su režije suvremenih pisaca (T. Šuput, Agamemnonov sin, Varaždin; Darko Lukić, Kraljice, Ljubljana) a njegova režija Lova na medvjeda Tepišara Milice Lukšić uspješno je otvorila scenu Suvremena hrvatska drama Teatra ITD 1992. Iznimno su mu uspješne režije velikih scensko-glazbenih spektakla vezanih uz istarsku povijest (Regnum Novum autora Darka Lukića, Pulisej Borisa Senkera, Valigaštar Tomislava Milohanića, Tanac od mrtvih Danijela Načinovića), kao i “zanemarenih” žanrova poput kabareta kojeg je obnovio u suvremenoj formi
u suradnji s Borisom Senkerom gdje se poigravaju literarnom baštinom (Cabaret ITD, Zagreb, Fritzspiel, Zagreb i Subotica) ili istarskom povijesti u ambijentalnim predstavama (Istarske štorice i 5 Top Hick-Star Girls, Sanjari budućnosti). Dramatizira, piše i režira i predstave za djecu. Dobitnik je nagrade Hrvatskog glumišta u 2010. godini za režiju predstave “Paralelni svjetovi” Mire Gavrana u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, te pečata Grada Osijeka za doprinos kulturi.

BIOGRAFIJA 

izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin

izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin

konzultacije: srijeda / 14 — 15 sati
kabinet: broj: 32,  adresa: Trg Sv. Trojstva 3
kontakt e-mail: livijakroflin@gmail.com,  telefon: 099 26 40 706

Izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin rođena je u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala komparativnu književnost i engleski jezik 1980., zatim magistrirala na temu „Lutkarstvo u Zagrebu od 1945. do 1985. godine“ te doktorirala na temu „Međunarodni festival kazališta lutaka PIF 1968.-2007. u kontekstu europskoga lutkarstva“. Kao književna prevoditeljica imala je status slobodnog umjetnika, zatim radila kao urednica u Nakladnom zavodu Globus te u Međunarodnom centru za usluge u kulturi u Zagrebu, najprije kao umjetnička voditeljica PIFa, a zatim i kao ravnateljica Centra. Od 2007. zaposlena je na Odsjeku za kazališnu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje je voditeljica programa za lutkarstvo i predaje kolegije iz povijesti i estetike lutkarstva. Sudjelovala je u pisanju plana i programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i lutkarstvo, Diplomskog sveučilišnog studija Kazališna umjetnost te Diplomskog sveučilišnog studija Oblikovanje i tehnologija lutke. Osmislila je nastavni plan iz niza kolegija kojih je nositeljica i izvoditeljica. Predaje i na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2017. godine bila je voditeljica Odsjeka za kazališnu umjetnost. Selektorica je predstava za PIF te pokretačica i glavna urednica biblioteka „Lutkanija“ i „Velika Lutkanija“. Piše knjige i članke o lutkarstvu, objavljuje u zemlji i inozemstvu, sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima (Budimpešta, Prag, Subotica, Ljubljana, Moskva, Jakarta, Peking). Članica je međunarodnog Izvršnog odbora svjetske UNIMA-e i predsjednica međunarodne UNIMA-ine komisije „Lutka u obrazovanju, razvoju i terapiji“. Godine 1999. odlikovana je Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana.

BIOGRAFIJA

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

ResearchGate

 

izv. prof. ArtD. Maja Lučić Vuković

izv. prof. ArtD. Maja Lučić Vuković

konzultacije: ponedjeljkom / 15-16 h
kabinet: Dnevni boravak/predavaonica br 2. , Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: maja_lucic@yahoo.com,  telefon: 0993126183

Maja Lučić Vuković rođena je u Osijeku gdje je završila Osnovnu školu, Isusovačku klasičnu gimnaziju i srednju galzbenu školu Franje Kuhača – teoretski smjer. Po završetku srednje škole otišla je u Bratislavu, u Slovačku gdje je na Kazališnom odsjeku Umjetničke akademije diplomirala glumu i lutkarstvo, a nakon toga i doktorirala lutkarstvo. Sudjelovala je na brojnim glumačkim, lutkarskim i plesnim stručnim usavršavanjima, seminarima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu.
Od listopada 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku, kasnije Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija lutkarske animacije na preddiplomskom i diplomskom studiju, a mentor je na završnim i diplomskim lutkarskim ispitima od kojih se neki ne samo zapaženi nego i nagrađivani na hrvatskim, ali i međunarodnim festivalima.
Kao glumica, lutkarica i redateljica surađuje s kazališnim kućama u Hrvatskoj i inozemstvu.

BIOGRAFIJA 

izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić

izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić

konzultacije: petak / 13 — 14 sati
kabinet: Dnevni boravak,  Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: hrvoje.sersic@uaos.hr,  telefon: 099 836 4401

Hrvoje Seršić rođen je u Osijeku gdje 1998. godine završava osnovnu glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, smjer gitara. Godine 2000. u Osijeku završava i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, a 2008. završava magistarski studij Glume i lutkarstva na Kazališnom odsjeku Umjetničke akademije u Bratislavi. Pohađao je brojne radionice i seminare (Laban, Bunraku, komedija dell’arte), a od lipnja 2008. godine asistent je na Odsjeku kazališne umjetnosti, smjer gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija lutkarske animacije. 2012. postaje docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2016. g. doktorira na Umjetničkoj akademiji u Bratislavi, Slovačka (VŠMU).

BIOGRAFIJA 

izv. prof. art. Maja Đurinović

izv. prof. art. Maja Đurinović

konzultacije: srijeda/ 14 — 15 sati
kabinet: broj 11,  adresa Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: maja.durinovic1@gmail.com,  telefon: 098 719669

Maja Đurinović (rođena Zalar 1960. u Zagrebu) Završila klasičnu gimnaziju, Školu za ritmiku i ples i studij Jugoslavenskih jezika i književnosti (sadašnja Kroatistika) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nastupa kao članica Komornog ansambla slobodnog plesa (KASP) Milane Broš i kasnije grupe Gesta. Od šk. godine 1979/80. do 1995. zaposlena u Školi za ritmiku i ples kao nastavnik plesnih predmeta, nakon čega u NS Dubrava osmišljava Plesnu scenu, dječju grupu koja njeguje ples kao estetski i scenski odgoj, i s kojom snima televizijske priloge i emisije na obrazovnom programu (poput Kako nastaje umjetničko djelo – ples). Niz godina radi pokret s dramskim studijem Istarskog narodnog kazališta u Puli. Od 1990-ih se više bavi scenskim pokretom te kao koreograf surađuje na preko pedeset dramskih, lutkarskih i opernih predstava u hrvatskim kazalištima. Od jeseni 2007. predaje scenski pokret na Odsjeku za glumu i lutkarstvo na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je 2014. birana u zvanje izvanrednog profesora; sa studentima istražuje potencijale i transformacije izvođačkog tijela; sudjeluje u izradi i pokretanju sveučilišnog diplomskog studija Neverbalni teatar. Na a Plesnom odsjeku ADU u Zagrebu vodi kolegij Povijest hrvatskog plesa. Objavljuje tekstove i drži predavanja pedagoške, kritičke, povijesne i opće plesno teorijske problematike; pokrenula plesnu biblioteku Gesta; suradnica leksikografskih izdanja i izložbenih projekata (Klovićevi dvori, MUO) za područje plesa; autorica knjiga iz područja povijesti hrvatskog plesa. Članica uredništva časopisa za plesnu umjetnost Kretanja i urednica samostalne stranice http://www.plesnascena.hr gdje redovito objavljuje prikaze i osvrte.

BIOGRAFIJA 

izv. prof. art. Vjekoslav Janković

izv. prof. art. Vjekoslav Janković

konzultacije: četvrtak / 13—14 sati
kabinet: Dnevni boravak, Ul. kralja Petra Svačića 1/F, 31000, Osijek
kontakt e-mail: vjekoslavjankovic@gmail.com,  telefon: : 098 652 104

Vjekoslav Janković rodio se 1969 u Vrbanji. Pedagošku gimnaziju završava u Županji. Krajem osamdesetih ulazi u kazališni život Osijeka kao glumac, redatelj te voditelj studentskog kazališta u STUC-u. Studira Agronomiju. 1990. položio prijemni ispit na Akademiji, zbog rata prekida studij. Krajem 1992. izlazi iz specijalne policije u zvanju inspektora, upisuje Akademiji dramskih umjetnosti Zagreb, dislocirani studij u Osijeku. 1994. ulazi u angažman HNK Osijek, gdje je i danas uz povremena gostovanja u drugim kazalištima, filmu, radiju i televiziji. 2008. počinje raditi na UAOS. 2011.-2015. ravnatelj drame HNK u Osijeku. Danas radi u HNK u Osijeku kao Prvak drame na 50% radnog vremena te na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku kao izvanredni profesor na 50% radnog vremenagdje osposobljava studente za filmsku glumu. U kazalištu, filmu, televiziji i radiju odigrao preko osamdeset uloga. Režirao dvadesetak predstava, kratkih radijskih formi, studentskih filmova i javnih manifestacija. U domovini i inozemstvu izveo desetke poetskih recitala. U Vrbanji uzgaja lipicance, kao uzgajivač dobiva brojne nagrade od kojih su posljednje Šampion Novosadskog sajma 2018. Mnoge predstave u kojima je igrao kao glumac, režirao ili ih producirao kao Ravnatelj drame ponijele su brojne nominacije i nagrade na nacionalnom i međunarodnom nivou. Sretno oženjen te otac dvoje djece.

BIOGRAFIJA 

 

 

izv. prof. art. Marijana Nola

izv. prof. art. Marijana Nola

konzultacije: četvrtkom / 15 — 16 sati
kabinet: Dnevni boravak, soba 6,  Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: mnola@uaos.hr,  telefon: 098682927

Dramaturginja, dramska spisateljica i scenaristica. Docentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2013 godine. Diplomirala na odsjeku dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Radila kao dramaturg u sljedećim kazalištima: HNK Zagreb, Gavella, Kerempuh, Teatar ITD, ZKM, Mala Scena, Gradsko Kazalište Komedija, Glumačka družina Histrion, Istarsko narodno kazalište, Kazalište Marina Držića, HNK Mostar, HNK Osijek. Žar ptica, HNK u Šibeniku. Ima oko četrdeset I pet premijerno izvedenih dramskih tekstova I adaptacija od kojih izdvaja: „Zločestobija“ (Žar ptica), „Škrtčina“ i „Laživac“ (HNK u Šibeniku), „Trenk Cabaret“ (Gradsko kazalište Požega) te „Diva“ (Gradsko kazalište Žar ptica). Četverostruka je dobitnica nagrade Marin Držić za drame „Ljudi ribe“ (1999.), „Fantazija“ (2004.), „Zločestobija“ (2006.) i „Dubrovačke legende“ (2010.). Televizijsko iskustvo stekla je kao scenaristica na HRT-ovom Znanstveno-obrazovnom programu i Programu za djecu i mlade te kao scenaristica i urednica na više domaćih dramskih serija.

BIOGRAFIJA

 

doc. dr. sc. Alen Biskupović

doc. dr. sc. Alen Biskupović

konzultacije: srijeda / 12—13 sati
kabinet: broj 30,  Trg Sv. Trojstva 3 II. kat
kontakt e-mail: abiskupo@unios.hr; alenbiskupovic@gmail.com, telefon: +385915133772

Alen Biskupović rođen je 1978. godine u Osijeku, gdje je na Filozofskom fakultetu 2006. i diplomirao te 2014. godine stekao titulu doktora znanosti na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet. Docent je i doktor humanističkih znanosti u znanstvenom polju znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija. Predaje različite kolegije vezane uz povijest drame i kazališta na Akademiji za umjetnost ikulturu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2009. godine sudjeluje na brojnimmeđunarodnim i hrvatskim znanstvenostručnim skupovima te je objavio preko dvadeset radova. Djeluje i kao kazališni kritičar u različitim međunarodnim i hrvatskim časopisima i web stranicama poput Kazalište.hr, Hrvatsko glumište, Vijenac, Republika u sklopu kojih je objavio i preko stotinu članaka. Bio je urednik različitih teatroloških izdanja te glavni urednik časopisa za znanost, umjetnost i kulturu Artos. Aktivan je u različitim međunarodnim i hrvatskim profesionalnim udrugama poput Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa gdje obnaša dužnost tajnika od 2014. do 2019., IATC, HUAmS, MH i volontira u društvu Naša djeca, ogranak Osijek.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Academia.edu

Google Znalac

ResearchGate

Wikipedia

doc. art. Tamara Kučinović

doc. art. Tamara Kučinović

konzultacije: srijeda 14 – 16 sati
kabinet: Dnevni boravak, Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: tamarakucinovic@gmail.com,  telefon: 098788631

Tamara Kučinović rođena je 12.11.1984. u Zagrebu gdje je od malih nogu pođala Dramski studio Zagrebačkog kazališta mladih. 2004. godine upisuje Umjetničku akademiju u Osijeku, sada Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku ( smjer gluma i lutkarstvo ), na kojoj je diplomirala 2008. Iste godine svoje školovanje nastavlja na Akademiji kazališne umjetnosti u St. Petersburgu ( smjer redatelj kazališta lutaka ) gdje je diplomirala 2012. godine. Od zavšetka svog školovanja do danas, svoj stvaralački rad ostvaruje kreiranjem mnoštva predstava na područje Hrvatske i inozemstva. Mnoge njezine predstave višestruko su nagrađivane kako na domaćim, tako i na međunarodnim festivalima. 2013. godine zapošljava se na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, na kazalištnom odsjeku ( smjer gluma i lutkarstvo ), 2017. godine postaje docent. 2016. godine sudjeluje u osnivanju Umjetničke organizacije Gllugl sa sjedištem u Varaždinu, čiji je redovan član, te voditelj mnogih programa i predstava.

BIOGRAFIJA 

doc. art. Jasmin Novljaković

doc. art. Jasmin Novljaković

konzultacije: petak / 10—12 sati
kabinet: Dnevni boravak, Kralja Petra.Svačića 1/F, Osijek
kontakt e-mail: jasmin.novljakovic@gmail.com,  telefon: 091 1147777

Jasmin Novljaković, redatelj i glumac, rođen je 2. prosinca 1963. godine u Sisku. Docent je na Odsjeku za kazališnu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje predaje glumu. U počecima svog kazališnog djelovanja vezan je uz kazalište DASKA iz Siska, jedno od najznačajnih amaterskih i alternativnih kazališta 80-ih godina na ovim prostorima. Od 1988. godine glumac je u Poljskoj gdje studira režiju na Kazališnoj akademiji u Varšavi. Nakon povratka u Hrvatsku, 1998. godine, režira oko 40 predstava (između ostalog u HNK-u Split, HNK-u Rijeka, „Gavelli”, IT&D, Kazalištu Vitovitica…). Obnašao je funkciju ravnatelja Doma kulture Sisak u kome pokreće Gradsko kazalište Sisak (2006. – 2010.). S predstavama gostuje od Indije, Ruske Federacije, Norveške, Danske do Njemačke, Austrije, Češke Republike, Mađarske i Rumunjske. Prevodi s poljskog jezika.

BIOGRAFIJA 

doc. art. Sanela Janković Marušić

doc. art. Sanela Janković Marušić

konzultacije: srijedom od 13-14 h, ili po dogovoru
kabinet: broj 11, Ulica kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: sjankovicmarusic@aukos.hr,  sanelajmarusic@gmail.com,  telefon: 091 2532 899

Rođena u Vinkovcima 1971. gdje završava osnovnu školu. U Zagrebu maturira na matematičkoj gimnaziji MIOC, 1990. Sveučilišni studij suvremenog plesa diplomira na London Contemporary Dance School pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK, 1998.
Dodatno završava 4-godišnju edukaciju iz Psihoterapije pokretom i plesom kreirane prema standardima European Association Dance Movement Therapy EADMT. Na diplomskom studiju Kazališna umjetnost, smjer: gluma i lutkarstvo (MA) na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, od 2015. u svojstvu umjetničkog suradnika izvodi nastavu scenskog pokreta iz kolegija Majstorska radionica glume (nositelj kolegija R.Raponja).
Sudjeluje u izradi elaborata Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije iz Terapije pokretom i plesom na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Naslovno nastavno zvanje docenta iz umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje stječe 2017. te na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativne terapije postaje nositelj umjetničko-terapijske grupe kolegija i koordinator smjera Terapija pokretom i plesom. Od travnja 2018. zaposlena je kao docentica, a od 2019. imenovana za voditeljicu studija Kreativne terapije.
Certificirani je i registrirani psihoterapeut pokretom i plesom pri Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske SPUH te predsjednica Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP. Delegat je iz Hrvatske pri European Association Dance Movement Therapy EADMT. Kao koreograf i plesač više puta izvodi svoje samostalne koreografije u teatru The Place, UK, Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu, neovisnim projektima, a potom surađuje na scenskom pokretu u predstavama na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te drugim kazališima. Radi i kao nastavnik suvremenog plesa u umjetničkim i plesnim školama u Labinu i Zagrebu. Primjenjuje terapiju pokretom i plesom u kliničkom radu s različitim populacijama u zdravstvenim institucijama (Psihijatrijska bolnica Vrapče i Sveti Ivan u Jankomiru) i nevladinim organizacijama (Udruga ,,Sve za nju”) te u OŠ Medvedgrad s djecom s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama promovirajući kreativno-terapijsku dimenziju plesne umjetnosti na šire društveno područje te aktivno sudjeluje na brojnim konferencijama i simpozijima.

BIOGRAFIJA

doc. art. Katica Šubarić

doc. art. Katica Šubarić

konzultacije: utorkom/ 14— 16 h
kabinet: Dnevni boravak (prizemlje nastavne zgrade), Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: ksubaric@hotmail.com, telefon: 098 921 5834

Katica Šubarić, magistra kazališne umjetnosti (akademska glumica i lutkarica), rođena je 30.11.1989. godine. Studira na doktorskom studiju Doktorske škole društveno – humanističkih znanosti, informacija i komunikacija u kulturi. Magistrirala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je trenutno zaposlena u nastavnom zvanju docenta na katedri glume, Kazališnog odsjeka. Sudjeluje na kolegijima Gluma: rad glumca na sebi, Gluma:rad glumca s partnerom, Gluma: dramski lik (biografija), Majstorska radionica glume: igra realnosti: Ibsen, Čehov, Krleža. Uz svoje sudjelovanje na predavanjima, sudjeluje i u brojnim projektima i produkcijama UAOS-a, kao glumica i kao voditeljica projekata, te je 2014. godine dobila priznanje za najboljeg asistenta Kazališnog odjeka za naročiti angažman u umjetničkom i nastavnom radu. Koordinatorica je međunarodnog festivala kazališnih akademija Dioniz i voditeljica Dramskog studija Umjetničke akademije u Osijeku. Idejna je nositeljica i organizatorica udruge „Kazališta S.O.S.“ ( Scena Osječkih Studenata) Sudjelovala je na brojnim radionicama i usavršavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu ( Michael Chekhov Europe Training, Grožnjan, pod vodstvom Ulrich Mayer-Horscha, Suzane Nikolić, Cynthije Ashperger, te Scotta Fiedlinga (Michael Chekhov actors studio, Boston), Masterclass Viktora Rižakova, MHAT (Dubrovnik) i dr. Još od vremena studiranja istaknula se svojim ulogama I priznanjima (2012.dobitnica nagrade Lions cluba Osijek kao najbolji student Umjetničke akademije u Osijeku, 2013. dobitnica rektorove nagrade Sveučilišta J.J.Strossmayer za odličan uspjeh u akademskoj 2012./ 2013. godini) Dosada je igrala u brojnim produkcijama domaće i inozemne produkcije.

BIOGRAFIJA 

Assitej 

doc. art. Domagoj Mrkonjić

doc. art. Domagoj Mrkonjić

konzultacije: petak / 13:00 — 15:00 sati
kabinet: br. 5 (Odsjek za kazališnu umjetnost),  Kralja P. Svačića 1/f, 31000 Osijek
kontakt e-mail: domagoj.mrkonjic@gmail.com,  telefon: +385(0)912211131

(r. 1988.) Diplomirao je u 2013. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te je stekao zvanje magistra kazališne umjetnosti – akademski glumac i lutkar. Od 2014. godine radi kao asistent na diplomskom studiju glume i lutkarstva, kazališnog odsjeka na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (današnja Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku). Osim niza odigranih predstava Virovitici, Vukovaru, Požegi i Novom Sadu, redovito surađuje s HNK u Osijeku. Gostovao je na brojnim lokalnim i međunarodnim festivalima te igrao u filmu “ZG80” redatelja Igora Šeregija. Član je HDDU-a. 2018. Godine nominiran je i osvaja Nagradu hrvatskog glumišta za Najbolje umjetničko ostvarenje – Drama – Sporedna muška uloga. Trenutno je doktorand na interdisciplinarnom doktorskom studiju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

BIOGRAFIJA 

Selena Andrić, umjetnička suradnica

Selena Andrić, umjetnička suradnica

konzultacije: četvrtak / 14 — 16 sati
kabinet: Dnevni boravak, Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: selena.andric@gmail.com, telefon: 0989090431

Selena Andrić rođena je 10.10.1988. u Vinkovcima. Završila je opću gimnaziju M. A. Reljkovića u Vinkovcima, a potom i Umjetničku akademiju u Osijeku, stekavši titulu mag. glume i lutkarstva. Trenutno je na doktorskom studiju Izvedbene i vizualne umjetnosti u Osijeku. Radi kao asistentica na scenskom govoru i glumi na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te glumi u Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku, Požegi, Pečuhu… Sudjelovala je na međunarodnom simpoziju za istraživanje govora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Ljubljani. Vodila je radionice za učenike i studente na međunarodnim festivalima. Sinkronizirala je film „Imagine“ za otvaranje Motovun film festivala 2013. te glumila u dokumentarnom filmu Veljka Bulajića „Mjesto sjećanja Vukovar“. Tečno govori engleski jezik, a služi se još njemačkim i španjolskim.

BIOGRAFIJA

Saša Anočić, umjetnički suradnik

Saša Anočić, umjetnički suradnik

konzultacije: petak 12.00-14.00 sati
kabinet: Dnevni boravak, Kralja Petra Svačića 1F, Osijek
kontakt e-mail: anocic.s@gmail.com, telefon:0914320101

Saša Anočić rođen je 19.05. 1968. u Osijeku gdje završava osnovnu i srednju školu (gimnazija). Nakon gimnazije upisuje studij Hrvatski jezik i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Treću godinu studija prekida i 1991.g. javlja se u ZNG. Nakon rata 1992.prekida studij Hrvatskog jezika i književnosti te upisuje glumu na Akademiji dramske umjetnosti Zagreb (dislocirani studij u Osijeku),u klasi prof.Drage Krče i Damira Munitića. Diplomirao je 1996.g. Od 1994-2000 g. U stalnom je angažmanu u HNK Osijek, gdje ostvaruje velik broj zapaženih uloga. U to vrijeme zajedno sa Ksenijom Zec osniva NUS Barutana i počinju prve produkcije u koprodukciji s teatrom EXIT. Od 2000-2002 postaje dio ansambla Zagrebačkog kazališta mladih,gdje dolazi na poziv tadašnjeg ravnatelja B. Šnajdera. Anočićeva druga kazališna kuća od dolaska u Zagreb bio je TEATAR EXIT-Matka Raguža ,gdje režira i glumi u nekoliko komada. Od 2002. g.prelazi u glumački ansambl Kazališta Trešnja i tamo ostaje do 2015.g. U Trešnji glumi i režira. Zadnjih 5 godina u Trešnji vrši funkciju ravnatelja.U periodu Anočićevog ravnateljstva kazalište Trešnja dobiva veliki broj nagrada i priznanja.
Nakon odlaska iz Trešnje započinje njegova suradnja s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku.Od 2016. radi na Akademiji prvo kao vanjski suradnik,pa kao zamjena da bi se 2018. zaposlio na neodređeno u statusu umjetničkog suradnika. 2009.g .predaje kao gost predavač na ADU u Zagrebu. Anočić osim što glumi, režira, piše tekstove i igra u mnogim serijama i filmovima.

BIOGRAFIJA  

doc. art. Nenad Pavlović

doc. art. Nenad Pavlović

konzultacije: petak / 14 — 16 sati
kabinet: broj 6,  adresa: Kralja Petra Svačića 1/F
kontakt e-mail: nenad.pavlovic@uaos.hr,  telefon: 00385 91 3308834

Nenad Pavlović rođen je u Puli 16.4.1989. godine, u devetoj godini otkriva kazalište preko dramskog studija INK (Istarsko narodno kazalište) te se upisuje u glazbenu školu Ivan Matetić Ronjgov te završava osnovnu glazbenu školu sa instrumentom: flauta. Završio je Opću gimnaziju Pula te upisuje Umjetničku akademiju u Osijeku gdje je nakon uspješnog magistriranja glume i lutkarstva zaposlen kao asistent iz lutkarstva na raznim kolegijima (no pretežito na: Animacija: lutke na štapu, Animacija: marionete te Majstorska radionica lutkarstvo: Vizualnost kazališta lutaka). Uz svoje dužnosti na nastavi sudjeluje u vođenju programa cijeloživotnog obrazovanja (posebice Dramski studio UAOS) te u raznim organizacijama programa i produkcija UAOS (Umjetničke akademije u Osijeku) kao što je festival Dioniz i Lutkokaz te mnogi drugi. U svojoj je umjetničkoj karijeri sudjelovao u mnogim kazališnim projektima diljem Hrvatske kao izvođač i autor (HNK Osijek, HNK Varaždin, GK Zorin dom, INK Pula, …)

BIOGRAFIJA 

 

Igor Tretinjak, asistent

Igor Tretinjak, asistent

konzultacije: srijeda / 14 — 15 sati
kabinet: broj: 32,  adresa: Trg Svetog Trojstva 3
kontakt e-mail: itretinjak@aukos.hr, telefon: 0912424595

Rođen 1977. godine u Zagrebu. Godine 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i informatologiju, a 2010. godine teatrologiju. Iste godine na istom fakultetu upisao doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na kojemu čeka obranu doktorske disertacije naslovljene Vizualni aspekti hrvatskog lutkarstva za odrasle. Od 2014. godine zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent na programu za lutkarstvo Odsjeka za kazališnu umjetnost. Prije toga, od 2008. do 2014. godine radio kao novinar na internet portalu tportal.hr, od 2006. do 2008. godine radio kao profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Grigora Viteza, a od 2005. do 2006. kao profesor hrvatskog jezika u Zdravstvenom učilištu. Sudjelovao na Međunarodnom znanstvenom skupu Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje te znanstvenim skupovima Dani hvarskog kazališta i Krležini dani. Voditelj osječkog dijela dvogodišnjeg projekta Kreativne Europe All Strings Attached: pioniri europskog lutkarstva (2015.-2017.) u kojemu su uz Umjetničku akademiju u Osijeku sudjelovali grad Cividale dei Friuli iz Italije kao nositelj projekta te Lutkovno gledališče Ljubljana iz Slovenije i Titeres Etcetéra iz Španjolske. Kazališne kritike i stručne tekstove objavljuje od 2008. godine u kulturnim i stručnim novinama, publikacijama, časopisima i internet portalima: Vijenac, Kazalište, Hrvatsko glumište, Hrvatski filmski ljetopis, Književnost i dijete, Niti, tportal.hr, kazaliste.hr i drugim. Pokretač i glavni urednik portala o kazalištu kritikaz.com (2015.-) te glavni urednik online časopisa Umjetničke akademije u Osijeku Artos (2017.-). Autor monografske studije Fenomen Pinklec – od rituala do igre : 30 godina Kazališne družine Pinklec (Čakovec, 2017.). Član Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog centra UNIMA i umjetničkog savjeta Međunarodnog festivala kazališta lutaka – PIF.

BIOGRAFIJA 

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

Dino Žužić, tehnički suradnik

Dino Žužić, tehnički suradnik

/

Matea Bublić, asistentica

Matea Bublić, asistentica

konzultacije: ponedjeljak / 14— 16 sati
kabinet: broj: 6,  adresa: Kralja Petra Svačića 1/f
kontakt e-mail: mea.bublic@gmail.com,  telefon: 0919065155

Matea Bublić rođena je 15.9.1994. godine u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završava u Daruvaru nakon čega upisuje Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku. 2018. godine završava studij i postaje Magistrom kazališne umjetnosti – akademska glumica i lutkarica. Iste godine postaje vanjski suradnik, a nakon toga i asistent na kolegijima lutkarstva na spomenutoj Akademiji. Svoj put ka kazališnim daskama započela je 2008. godine u amaterskoj družini Češke besede Doljani. Danas igra u nekoliko glumačkih i lutkarskih predstava u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, Kontrast teatru iz Čakovca, Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku te Gradskom kazalištu Virovitica. U Lutkarskom kazalištu Mostar asistirala je režiji predstave. Osim toga, od 2017. godine, članica je udruge CRVENI NOSOVI klaunovidoktori. Kao klaundoktor nekoliko puta godišnje odlazi na edukaciju u Beč (International School of Humour).

BIOGRAFIJA